HISTORISKE GLIMT 1912-2009
1912: Klubben stiftes d. 2. maj i kælderen hos Ejner Petersen, Istedgade 11. 
Klubben får navnet "Fodboldklubben Freja".

Fodboldklubben Freja"s 1. hold 1912 i den sort-rødstribede spilledragt på hjemmebanen "Fjordmarken".
De 3 første formænd figurerer på billedet. Liggende til højre stifter og "formand" til det første valg i 1914 Ejner Petersen, liggende til venstre den første valgte formand Otto Færch Nielsen, der var formand 1914-1915.
Bag Ejner Petersen sidder Otto "Nille" Nielsen, formand 1915-1940.


1914: Den første bestyrelse ser dagens lys. Formand Otto "Kap" Nielsen, Magnus Clausen, Hans "Fessor" Larsen, Jens Jensen og Søren Harbo Petersen.

1915: Man ændrede klubbens navn til "Idrætsklubben Freja". Otto "Nille" Nielsen vælges til formand. 
Freja tager atletik på programmet og optages i SIFA, JBU og JAF.
Medlemstal: 54 aktive.
Referat fra bestyrelsesmøde 21.7.1915: "Det vedtoges at købe en ny Blære til en gammel Hylster som var godt nok. Besørges af Formanden. Vi ansøger Kommandanten om brug af Lille Eksercerplads til træning i Vintermånederne." (lå v. Magasins P-hus).

 

Freja"s stifter og "formand" til det første valg i 1914 Ejner Petersen senere formand fra 1940-1955, herefter den første valgte formand Otto "Kap" Færch Nielsen, der var formand 1914-1915, og endelig Otto "Nille" Nielsen, formand 1915-1940.


1916: "Bestyrelsen vedtog at friholde Juniorspillerne for Kontingent til Saisongen 1916."
Freja"s 1. hold har spillet sig ind i JBU"s 2. holdsturnering.
Generalforsamlingen vedtager at ændre klubbens navn til "Idrætsklubben Freja". 
N. Beck kom med forslag om "at Spillerne møder præcis til Kamp, og at Huset skulde lukkes op i god tid (1/2 Time før Kamp)".

1917: Freja har nu 42 aktive seniores, 5 passive og 17 juniores.
På Generalforsamlingen på Hotel Kong Frederik omtaler formanden Otto Nielsen bl.a. Changkampen som vi vandt 3-0.

1918: Det vedtages på generalforsamlingen at atletikudøverne fremover skal bære hvide bluser.
På bestyrelsesmødet på Afholdshotellet vedtoges det at indkøbe hjørneflag.
Freja kommer med i JBU"s 2.holdsturnering, men der er lutter nederlag til det unge mandskab. Senere samme sæson kommer klubbens "gennembrud" med sejren over provinsmestrene fra Randers Freja på 5-1.
Man ansøger om lys og vand i klubhuset, men kommunen afslår.

1919: Freja skifter spilledragt fra den sort/røde til den nuværende blå/hvide.
Det vedtages på generalforsamlingen, at der hver træningsaften skal være en dommer. Førsteholdsspillerne skiftes til at røgte hvervet.
Freja deltager for første gang i 1.holdsturneringen, og får virkelig prygl. I efteråret spiller man sig op og ligger før vinterpausen nr. 1 i kredsen og bliver nr. 2 i Aalborg Pokalturnering.

1920: Fri atletik tages af programmet.
Aalborg Stadion indvies med en finalekamp mellem AaB og Freja i Aalborg Pokalturnering, og Freja vinder så stort som 6-1.
Vi møder ude og hjemme Randers Freja og vinder begge kampe med hhv. 3-2 og 2-1.

1921: Otto Nielsen, Freja"s formand og 1. holdets venstre wing udtages til byholdet.
Klubben stiller nu 3 hold og har 255 medlemmer.
Hans "Fessor" Larsen foreslår på generalforsamlingen, at klubben ansætter og uddanner en massør, og man foreslår "Barber Møller".

1922: "I Anledning af Klubbens 10 års Jubilæum afholdes Storstilet Karneval i Kilden. Dog tages Forbehold for Den Spanske Syge".
Klubben har nu 340 medlemmer: 104 seniores - 132 juniores og 104 passive.
Man indleder venskabskampe med Göteborgklubben "Virgo".
Der afholdes julebal på Kino Caféen: "Kl. 5-8 skulde Børnene more sig, og der vilde blive uddelt Poser samt forskellige overraskelser. Derefter vilde det Voksne Bal begynde. Billetpriser: 1 Kr. for Voksne, 1,50 Kr. pr. Par og 50 Øre for Børn".
Aalborg Byhold vandt i Århus over et udvalgt Jysk hold med 3-2. På Aalborg Byhold deltog bl.a. Hans "Fessor" Larsen, der senere samme år blev udtaget til udvalgt Jysk hold.

1923: Medlemstal 104 aktive seniores - 123 passive - 117 juniores/drenge.
Londonholdet "Caledonians" melder fra til en kamp mod Aalborg Byhold. Istedet forhandles en kamp mod "Seven Services" på plads.
Der etableres vand i klubhuset, men man vedtager at klage til byrådet angående banernes beskaffenhed.
For at afhjælpe økonomien afholdes Præmieskydning samt medlemsbal på Hotel Hafnia.
På bestyrelsesmødet d. 18. oktober på Café la reine diskuteredes: "det nystiftede Forlystelsesudvalgs Forslag om Julebal og Stiftelsesfest. Da den nye Vært "Thorvald" spenderede en Omgang Kaffe med Cognac til Selskabet, steg Snakkelysten yderligere."
Freja-resultater i den jyske turnering. Chang-Freja 2-3, Freja-Brønderslev 2-0, Freja-Frederikshavn 2-4.
 

Freja"s lille store målmand Herman Friis Christensen

1924: Herman Christensen debuterer på 1.holdet,der vinder kredsen efter omkamp mod Frederikshavn med 3-2, men i kredskampen om oprykning til Mesterrækken mod Randers Freja taber vi 3-1. I en privat kamp mod Malmö taber vi 3-4.

Man blev ikke "bare" meldt ind. Hør blot flg. referat fra generalforsamlingen i april: "Efter en længere Diskussion vedtoges det at sende et Medlem (Schmidt), der ved en Fejltagelse var optaget, hans Udmeldelse."
"Henry Hansen opfordrede Bestyrelsen til allerede nu at sætte sig i Bevægelse for at få en anden Træningsplads end Fjordmarken, der nu er udbudt til en ny Bådehavn."


1925: "Det vedtages at købe Tobaksarbejdernes Idrætsforenings" Mål, for en Pris af højst 50 Kr."
I Idrætsugen taber Freja 1-0 til AaB der samme år spiller sig op i Mesterrækken. 
Carl Friis Christensen vinder en silkefane i Dansk Familieblad, og skænker således Freja den første fane.

1926: Freja rykker op i Mesterrækken ved at vinde kredskampen mod Thisted med 7-2. 
"Kaj Jensen påtaler på Generalforsamlingen, at Dommerne er for dyre. Bestyrelsen havde at undersøge Sagen. Efter at Turneringsplan forelå, vedtoges det så vidt muligt at anvende Københavnske Dommere."

1927: "Det vedtages at tegne en Ulykkesforsikring for Spillerne på 3 Kr. pr. Dag. Der tegnedes strax en Del Spillere." Vi udmeldes af Jysk Atletik Forbund.
Freja vinder privatkampe mod Esbjerg med 2-0 og 4-1. I mesterrækken slår Freja Horsens med 4-3, Viborg med 7-2 og Chang med 3-1 og tabte til AGF med 5-6.
Medlemstal: 61 seniores - 166 passive og 101 juniores/drenge.

1928: Freja får udtaget 5 mand til Aalborg Pokalturnerings match mod Cardiff City. Freja placerer sig som nummer 3 i Mesterrækken og kvalificerer sig til landsturneringen. Hermann Christensen og Hans Larsen udtages til kampen Jylland-Fyn.

1929: Langfredag slår Freja B 1909 med 3-1 i Landspokalturneringen. Byholdet møder "Hearts of Midletonians", og Freja stiller med 3 mand til holdet: Hermann Christensen, Aksel Christensen og Hans Larsen. Som den eneste klub i Aalborg stiller Freja nu hold i alle JBU"s rækker.

1930: Klubbens nye emblem er i udkast. Man har 11 forskellige tegninger, men vil gerne se flere.
Peter Christensen foreslår på oktobergeneralforsamlingen "at oprette en banefond, da det tiltrængtes i høj Grad at få egen Bane."
Turneringen 1929-30 bragte Freja på 2.pladsen, hvilket gav adgang til danmarksturneringens 2. division.

 

Freja"s superhold 1931-1932. Fra venstre Herman Christensen, Aksel Christensen, Sigvald Christiansen, Harry Madsen, Arne Holt, Carl "Knalle" Nielsen, Hans "Fessor" Larsen, Viggo Madsen, Aage Jensen, Anker Jensen og Arne Nielsen. Yderst til højre skimtes Anders Jensen.


1931: Jordarbejdet på den nye bane ved Annebergvej er allerede i gang.
Turneringen 1930-31 og med en dårlig placering måtte Freja ud i "oprykningskamp", og da Freja sammen med AaB og Chang havde engageret den engelske træner David Steele, fik vi ham til rådighed for klare skærene i kampene mod AFC Århus. Kampene der skulle spilles i Randers endte hhv. 1-1 og 3-1 med Freja som vinderen. Samme år vandt Freja for første gang Jysk Cup ved i finalen at besejre netop AFC Århus med 2-1.

1932: I 30"ernes krise tænkte man på de mange arbejdsløse. Det hedder således omkring Aalborg Pokalturnerings Arrangementer: "Kastetvej-indgangen aabnes atter med Adgang kun for Arbejdsløse mod en Entré à 25 Øre pro persona. Der vises intet Kort, men de arbejdsløse kontrollerer selv, at der ikke ved Nordre Mål kommer andre end Arbejdsløse."
Medlemstal: 69 seniores - 181 passive og 100 juniores/drenge. 
Freja vinder 2. aktie i Jysk Cup ved at besejre Viborg i finalen med 4-2.

1933: I turneringen 1932-33 endte Freja på 4. pladsen i Mesterrækken og kvalificerede sig således til igen at spille i danmarksturneringens 2. division i 1933-34.
Freja vinder for 3. gang i træk Jysk Cup med en sejr over Viborg på 2-1, og får således pokalen til ejendom. Turneringen indstilles herefter.

1934: Freja har nu 511 medlemmer, men sportsligt kører det nu den gale vej, idet 1. holdet, efter en lang periode som et af de førende hold i den jyske Mesterrække, lander helt nede på 5. pladsen. Til gengæld var det først efter den sidste kamp i 2. division mod AFC Århus at chancen for en plads i 1. division forduftede.

1935: Den 30. juni var en mærkedag i Freja"s historie idet man her endelig kunne tage det nye baneanlæg i brug med to fremragende baner og et topmoderne klubhus, der i pressen benævnes som et af de bedste i landet.
Det vedtages at oprette en old-boysafdeling.
Man søger baneinspektør og får 47 henvendelser, og valget falder på Aksel Christensen, men efter møde trækker denne sin ansøgning, og hvervet overlades til Hans Jacob Larsen. 
I overværelse af 120 medlemmer viser træneren og den tidligere landsholdsspiller Sophus "krølben" Nielsen filmen "Idræt" hvorefter der er foredrag.

1936: Freja er kvalificeret til den rekonstruerede danmarksturnerings 3. division, og ligger ved efterårets slutning på 1. pladsen, mens resultaterne i den jyske Mesterrække er temmelig skuffende.
Kassereren oplyser: "at Restancerne er store og mange, og sammen med Formanden og Inkassatoren vil man gå Medlemskortene efter og advisere Restanterne pr. brev."

1937: Freja modtager fra festudvalget en dirigentklokke, idet det har været et økonomisk godt år.
Freja beslutter sig til at indstifte et æresemblem i guld (Freja"s guldnål). Første medlem der får dette æresbevis er formanden Otto "Nille" Nielsen, og ved klubbens 25-års jubilæumsfest d. 2. maj modtager han Dansk Idræts Forbunds Æresemblem.
På bestyrelsesmødet d. 11.10. forespørger Hans Jacob Larsen: "om Prisen på Kaffe i Klubhuset må forhøjes fra Kr. 0,50 til Kr. 0,60. Dette tillodes, at den ønskede Forhøjelse træder i Kraft, og at han endvidere må forhøje Prisen på et Stk. Franskbrød fra 10-15 Øre."

1938: "Der er stor Kontingentrestance p.g.a. Arbejdsløsheden, og for de der ikke magter at betale, kan der udlignes ved at udføre Arbejde for Klubben ved renholdelse af Baneanlægget. I samme forbindelse an-søger Mesterrækkeholdet om et Tilskud på Kr. 5,00 til Dækning af en Arbejdsledig Spillers deltagelse i deres Afslutningsfest.
Bevilgedes !"

Pokalen som Lauritz Jensen skænkede til 25-års jubilæet foreslås uddelt årligt til en spiller der har gjort sig særlig fortjent dertil, hvilket vedtages at gøre første gang i 1939.

1939: Medlemstal: 75 seniores, 100 juniores/drenge og 228 passive. Den 1.5.: Gasovnen i baderummet eksploderet. På generalforsamlingen d. 22.9. nævnes det i formandens beretning: "Et Uheld på Fodboldbanen havde forårsaget et længere Hospitalsophold for Klubbens Mesterrækkespiller Ole Rømer. Formanden beklagede det skete Uheld og bad Ole Rømers Fader, som var til stede om at overbringe ham Klubbens varmeste Hilsen. Alle Medlemmerne rejste sig i Tilslutning hertil."
Fra Festudvalgets protokol: "Torsdag d. 14.12. afholdes Møde på Rådhuscaféen i stedet for Private, da der er Rengøring i de forskellige Hjem.".

1940: Den 4.11.: "Det vedtages at afholde Klubaften på Hotel Hafnia fredag d. 6 dec., og man har til denne Aften Tilsagn fra Arne Holt, der vil gennemgå Fodboldlovene for Medlemmerne."

1941: På generalforsamlingen omtales Ole Rømers flotte indsats på Jysk Hold. 
Formanden omtalte: "Klubbens økonomiske Stilling, der i sammenligning med andre Klubber viste en god Basis, og fremdrog endvidere, at Kassereren p.g.a. de små Indtægter der tilflød Klubben, havde givet Afkald på sit Honorar, hvilket hilstes med Bifald af Medlemmerne".

1942: Klubbens 30-års Stiftelsesfest blev aflyst, og i stedet vedtages at bruge 50 kr. til Lagkagekamp for drengene søndag d. 11.5. 
Der diskuteres mørklægning af omklædningsrummet til vinteren. Man enedes om at opsætte papirrammer i stedet for krydsfinér, da denne løsning var billigere, omend de ikke er så holdbare.

1943: På vintergeneralforsamlingen nævner formanden følgende lyspunkter fra sidste sæson: "Einar Sørensen blev udtaget som reserve til Jysk juniorhold og Ole Rømer til Jysk hold, men han meldte afbud p.g.a. turneringskamp.
Idrætsugen omtales som ikke alene en sportslig, men også økonomisk succes. Vort optog havde været imponerende og vort mesterrækkehold havde slået både AaB og Chang"s divisionshold.
Knud Øster anmoder under "Eventuelt" om at spillerne viser mere "gnist" under træningen."


1944: Freja befinder sig stadig udenfor divisionerne i Mesterrækken med svingende resultater. Verner Christiansen udtages til Jysk hold.
Regnskabet viser et overskud på 7.700 kr. og balancerer med 17.000 kr., hvilket er det største i klubbens historie. Klubben har under krigen formået via kreativitet at skabe en lang række indtægtsgivende aktiviteter, bl. a. med "Bortlodning" og "Tilskuerklub".
Knud Nielsen udtages til Jysk juniorhold. 
Ynglingeholdet bliver mestre.

1945: Ole Rømer udtages til Jysk hold og får endvidere Freja"s Fiduspokal (Lauritz Jensens Mindepokal).
Per "Lik" Christiansen debuterer på Mesterrækkeholdet i en alder af 18 år.

1946: På Generalforsamlingen i klubhuset er der fra Svend Laursen indkommet forslag om genetablering af klubblad. Til redaktionen vælges: Robert Frederiksen, Henning Fogh, Eivind Samuelsen og supleant Carl J. Simonsen. Ole Rømer vælges til fanebærer.
På det første byhold efter krigen figurerer 2 Frejanere: Per "Lik" Christiansen og Frans Egon Jensen.

1947: På Generalforsamlingen tildeles klubbens kasserer Kaj Jensen Freja"s Guldnål efter 35 år som medlem, en af de bærende spillere samt leder i mange jobs.
(Bl. a. var det Kaj Jensen som i sin tid indkøbte det lod i Klasselotteriet, som vi har den dag i dag).

1948: Freja"s ynglinge slår Skelund-Veddum med 27-0. Børge Jønsson tegner sig for de 15 af målene, hvilket sikkert må betegnes som klubrekord.

1949: Bestyrelsen glædede sig over, at Freja var så heldig at komme på den første tipskupon: "Det var ikke uden betydning, rent reklamemæssigt set..-det er jo med at komme frem i rampelyset igen".

1950: Fra bestyrelsesprotokollen: "Den sidste fest der blev holdt i klubhuset var dyr for klubben, fordi man under dansen var gået igennem gulvet, og det var blevet nødvendigt at nedlægge nyt gulv til en pris af kr. 1.000,-, og det er hermed slået fast at klubhuset ikke egner sig til den slags feste. Formanden."
Marco Kærager spiller mod Randers Freja sin kamp nr. 100 på Mesterrækkeholdet. Vi vinder iøvrigt 5-0.

1951: "Klokkerholm foreslår at klubben indfører en spillernål, som tildeles medlemmer efter et antal kampe på 1.holdet. Eks. ved 100 kampe. Nålen gives i stedet for blomster. Forslaget undersøges."

1952: Ved klubbens 40-årsfest i Kilden er der 200 deltagere. 

1953: På generalforsamlingen konstaterer man at ungdomsafdelingen "har vokseværk", og anmoder flere seniormedlemmer om at træde til som ledere. 
Klubbens 1. hold rutcher ud af den Jyske Mesterrække.
Der hersker i det hele taget "en vis slaphed" blandt seniorspillerne, udtaler formanden Ejner Petersen, efter den skuffende nedrykning.

1954: Aage Poulsen som har nået divisionsniveau som fodbolddommer vælges til sekretær i bestyrelsen.
1. juniorholdstræneren Lundsgaard Sørensen stopper midt i sæsonen. Træningen overtages for resten af året med held af Eivind Samuelsen.
Til juletræsfesten i "Kilden" var der 170 børn.

1955: Jørgen Lund Pedersen udtages til Jysk ynglingehold og efter kampen som Jylland vandt 4-2 udtages "Jokker" til et udvalgt hold bestående af spillere vest for Storebælt, der for udtagelse til Ynglingelandsholdet skal møde et øst-hold. På vest-holdet finder man spillere som Kaj Højbjerre AaB, samt flere senere landsholdsspillere, bl.a. en vis Richard Møller Nielsen OB, Carl E. Christiansen Esbjerg, Egon Jensen samt Helge Jørgensen Odense KFUM. Samme år debuterer "Jokker" på Freja"s 1.hold. 
Man taler i klubben om flytning til "skydebanerne" (Ny Frejapark). Frederik Toft vælges til ny formand. Ejner Petersen udnævnes til Æresmedlem. Frederik Toft vælges til formand.
Kampnålen indstiftes for hhv. 100-150-200 kampe.

1956: Den nye nål uddeles ved generalforsamlingen til Per "Lik" Christiansen, 3 bolde for 207 kampe, Einar Sørensen, 2 bolde for 156 kampe samt til Chr. "Kikker" Petersen, 1 bold for 102 kampe.
Freja arrangerer indefodboldstævne i Aalborghallen, og med særdeles stor succes. Chang vinder første stævne, men allerede ved banketten efter stævnet er der gnidninger idet AaB-lederne udebliver. Man får da også straks efter stævnet en forespørgsel fra Aalborg Pokalturnering (AaB-Chang-Freja) om vi ønsker at fortsætte disse arrangementer alene, da de burde være fællesanliggender. Det resulterer i en sprængning af samarbejdet efter 38 år.

1957: 1.holdets træner Ole Rømer er rejst fra byen og træningen overtages af Arne Holt, der fører holdet til oprykning til Jyllandsserien. Skitser for nyt klubhus og baner i Vesterkæret udarbejdes. "Frejaneren", klubbens medlemsblad genfødes efter flere års pause.
Efter pres fra borgmesteren indgår AaB og Chang nu i en snak om indefodboldsamarbejdet. 

Freja"s 1. hold ved oprykningen til Jyllandsserien 1957. Bagest fra venstre træner Arne Holt, Kurt Dahl, Poul Bjeldbak, Jørn Toft, Børge Jønsson, Frode Mortensen og spilleudvalgsformand Poul Ottesen. Midterste række fra venstre: Eigil "Hønen" Koch, Jørgen "Jokker" Lund Pedersen ,Bent "Bøvs-bageren" Pedersen og Christian "Kikker" Pedersen. Forrest fra venstre: Per "Lik" Christiansen, Jørgen "Nønne" Bach og Henning "Lillebror" B. Nielsen.


1958: Freja tæller nu 550 ungdomsspillere. Bjarne Lildballe udtages til Jysk juniorhold, og bliver erklæret som bedste spiller ved landsstævnet. Første kamp spilles på de nyanlagte baner i Vesterkæret. Endnu engang har Freja kæmpe-succes med indefodboldstævnet i Aalborghallen, hvilket kan aflæses i Byggefonden der ved årsskiftet runder de 20.000 kr.

1958: Freja er nu en af landets største klubber med 1059 medlemmer konstaterer formanden Frederik Toft på klubbens generalforsamling.
Storaalborgs Drengeturnering stiftes. Freja"s repræsentanter er Carl Hougaard og Poul Jensen.
1. holdet gør i sin første sæson som jyllandsserieklub ikke meget væsen af sig.

1959: Freja kan nu indvie et nyt lysanlæg i Vesterkæret. For 10. år i træk spiller Freja "Gullasch-kamp" mod AIA på Aalborg Stadion.
1. holdet slutter på en 3. plads i Jyllandsserien, men der er afløsning på vej. Ynglinge A slutter på en 8.plads, junior A nr. 1, junior B1 nr. 3, junior B2 nr. 5, junior B3 nr. 6 og junior B4 nr. 1. I Storaalborgs Drengeturnering får vi 6 kredsvindere med en samlet målscore på 597 mål mod 195. Hans Jacob Larsen anmoder på generalforsamlingen, der afholdes på "Conditori Kristine", om at seniorspillerne tager ved lære af ungdommen.

1960: Freja slår alle rekorder med ikke mindre end 8 kredsvindere ud af 12 mulige i Storaalborgs Drengeturnering samt 1 kredsvinder i Junior A. Det fejres med det mest storstilede arrangement i klubbens historie. Flot ledet af Festudvalgets formand Eiler Nielsen samles ca. 1.000 drenge, forældre og pårørende til afslutningsfest i Aalborg Håndværkerforenings store sal til hyldest, pokaluddeling, taler og underholdning bl. a. af "Freja"s drengekor", som Henning Fogh på få uger fik til at lyde hæderligt. 

1961: "Det bedste indefodboldstævne i Danmark" -således konstaterer pressen efter at Freja har samlet ialt 10.000 tilskuere til vinterens 4 stævner, og så med en økonomisk gevinst på 15.000 kr.. Stævnet var Freja"s sidste på egen hånd, hvorefter både AaB, Chang og VB er Freja"s fremtidige partnere i arrangementet.
Vort Jyllandsseriehold har igen en middelmådig sæson, men at talenterne er ved at kunne bære ses af resultaterne i Landspokalturneringen, hvor vi først slår Chang"s divisionshold med 9-2, hvorefter vi eliminerer Skives ditto med 6-2.
Byggefondens formand Otto "Nille" Nielsen glædes over en check på 5.000 kr. fra tipsmidlerne.

1962: I februar kommer tilladelsen fra Boligministeriet omkring opførelsen af klubhuset på Vestre Fjordvej.
Klubhuset er projekteret til 280.000 kr., hvoraf man får det halve af Aalborg Kommune. 
Ved klubbens 50 års jubilæum har man 1.100 medlemmer, hvoraf de 650 er ungdomsspillere. 13 hold tilmeldt i Storaalborgs Drengeturnering, 3 juniorhold og 4 ynglingehold samt 5 seniorhold gør Freja til én af Danmarks største klubber. Kun 4 formænd har klubben haft i de 50 år og de var der alle til receptionen i Aalborg Håndværkerforening d. 12. maj.

1963: Freja kan tage det nye klubhus i brug d. 2.3. ved en reception. Alle benoves over dette enestående byggeri, som giver Freja de bedste rammer for de mangfoldige aktiviteter og tilbud, som vestbyens unge her kan opleve. 
"Den jyske troldmand", Freja"s mest fantastiske målmand gennem tiderne Hermann Christensen samt broderen Carl Friis Christensen afgår ved døden med en måneds mellemrum.
Freja"s ynglingehold bliver vinder af Jysk Pokalturnering ved i finalen at besejre Silkeborg. 

1964: Freja starter traditionen med standerhejsning før den egentlige sæsonstart ved at hejse klubbens nye vimpel i Ny Frejapark. 
Freja"s vel nok bedste leder igennem mere end et halvt århundrede Otto "Nille" Nielsen afgår ved døden. Freja sikrer sig oprykning til 4. division. I et skridt på vejen slår vi i overværelse af 2.000 tilskuere AaB"s divisionsreserver med 2-1.

Freja"s 1.hold ved oprykningen til 4.division1964. Bagest fra venstre: John Meyer, Per "Lille-Per" Larsen, Christian Buchholtz, Jens Ole "Sømand" Nielsen og Leif "Lazy" Larsen. I midten fra venstre: Ole "Sjulle" Schultz, Erik "Koppi" Christensen og Freddie "Lange Freddie" Jensen. Forrest til venstre: Mogens Madsen, Jørgen "Nønne" Bach og Per "Nigger" Nielsen. Træner bag oprykningen var igen Arne Holt.1965: Freja deltager i de nye mesterrækker for hhv. drenge, juniores og ynglinge under JBU.
Vort 1. hold fortsætter hvor de slap og med en sejr på 3-0 over Aarup fra Fyn sikrer vi med 2. pladsen oprykning til 3. division. Igen er manden bag holdet Arne Holt, der midt i sæsonen trådte til som afløser for Carl Viggo Jørgensen. Samtidig rykker vort 2. hold op i Jyllandsserien, og man synes at kunne skimte gamle dages storhedstider. 29 år skulle der gå før vi var tilbage i "den rigtige ende" af dansk fodbold.
På generalforsamlingen får Mogens "Musse" Pedersen "Fiduspokalen" al den stund, at han har passet sin træning 100% selv om han var flyttet til Hjørring. Aalborg Firmasport skænker Ungdomslederpokalen. På bestyrelsesmødet d. 9. 12. vedtages det at yde Ole Schultz 100 kr. til en ny stifttand.

1966: Klubben fritages for at betale skat.
Ur og måltavle ved opvisningsbanen færdiggøres af materialforvalter Knud "Krabbe" Sørensen. 
"Frejaneren"s" redaktør Jørgen Lund Pedersen sender sidste klubblad på gaden p.g.a. svigtende økonomi.
Ejler Nielsen trækker sig tilbage fra festudvalget og tildeles ved samme lejlighed Freja"s guldnål.
Henning Knudsen udtages til Jysk juniorhold og efterfølgende til træningssamling for juniorlandsholdet.
Juniormesterrækkeholdet bliver kredsvindere og med en sejr på 1-0 over Vejle i finalen også jyske mestre med Herbert Gaede som træner.

1967: Det vedtages, p.g.a. svigtende tilskuerinteresse til 1. holdets hjemmekampe i foråret, fremover at afvikle kampene i Vesterkæret.
Freja og VB arrangerer indefodboldstævne med Dirch Passer & Stjerneholdet og klubberne tjener hver 12.000 kr.. Det vedtages at indrette finnebad (sauna) i enden af klubhuset.
Vore to første hold må et trin ned af listen til hhv. Danmarksserien og Serie 1. 

1968: Freja køber 2 tælleapparater af Tivoli. Rammerne omkring klubhuset får et pift bl.a. med trappetrin ved terrassen. 
Freja leverer 3 spillere til Ynglingelandsholdet: Harbo Larsen (6 kampe) , Poul Jensen (4 kampe) og Henning Knudsen ( 1 kamp). Udover de 3 deltager Per Nielsen på udvalgt JBU-mandskab.
Danmarksserieholdet slutter, efter topplacering gennem det meste af sæsonen, udenfor oprykningsmuligheder.

1969: Generalforsamling 13.2.: "Svend Laursen tildeles Freja"s guldnål, hvorefter han foreslår mødet udsat mens Danmark-Sverige spiller håndboldlandskamp. Kampen endte iøvrigt 18-17 til Danmark."
Keld Jensen foreslår opsætning af reklameskilte omkring banen. SIFA"s formand Marius Andersen foreslår en sammenlægning med IK 1919 men Freja"s bestyrelse afslår. 
Ynglingene taber finalen i Jysk Pokalturnering .

1970: Generalforsamling 12.2.: "Liselotte Pedersen vil forsøge oprettet en pigeklub, hvilket initiativ vi kun kan påskønne." 22 damer melder sig ved første møde.
Frederik Toft trækker sig som formand efter 15 år og udnævnes til æresmedlem. Svend Laursen vælges som ny formand.

Freja-forrmænd :1955-1970 Frederik Toft, f970-1975 Svend Laursen og fra 1975-1979 Henning Fjeldgaard.

1
971: For første gang i årevis har Freja ingen hold med i de jyske ungdomsmesterrækker.
Jørgen Lund Pedersen og Henning Fjeldgård foreslår bestyrelsen på vegne af spillerne, at der kommer mere "snit" over spilledragten bl.a. med hvide strømper samt strib på de blå bukser. Det godkendes af bestyrelsen. På møde hos borgmesteren foreslås Freja sammenlagt med Rugby-klubben Lynet, men efter fællesmøde med Lynet"s ledelse afstår vi p.g.a. pladsmangel.

1972: Freja holder 60 års jubilæum med status som danmarksserieklub. 1. holdet skuffer og redder sig først i sidste kamp fra en nedrykning. Ved jubilæet tegner situationen lys for klubbens fremtid. Fremgang i ungdomsafdelingen og damefodbold optages i Freja. Vi får for første gang reklamer på spilledragten: Sparekassen Nordjylland

1973: Freja"s guldnål overrækkes til Hans Jacob Larsen. Mogens Bossen ansættes som træner for 1.holdet.

1974: Klubben bevilges nyt lysanlæg. Et forslag om indførelse af ølsalg i klubhuset nedstemmes på en ekstraordinær generalforsamling d. 14. august.

1975: Knud Christensen tildeles Freja"s guldnål og på en ekstraordinær generalforsamling d. 6.2. vælges Keld Jensen som hans afløser på sekretærposten.
Det nye lysanlæg indvies ved en kamp mod AaB"s divisionshold. Freja"s Forældreforening bliver stiftet.
Henning Fjeldgård afløser på efterårsgeneralforsamlingen Svend Laursen som formand. Guldnålen uddeles til Einar Sloth, Poul Ottesen og Knud Sørensen. Hans Jacob Larsen ønsker mere "mod og mandshjerte" fra spillerne efter endnu en sløj sæson.

1976: Freja sikrer sig for første gang sejren i Indefodboldmesterskaberne og Carsten Enevoldsen bliver topscorer.
Der opstilles højttaleranlæg ved opvisningsbanen. 
På et medlemsmøde d. 1. 4. modtager Svend Laursen,Ernst Røttger, Knud Sørensen og Poul Ottesen DBU"s sølvnål.
Harbo Larsen og Carsten "Fidi" Mortensen skifter til AaB, som de første i en "stime".
Freja"s Støtteforening indleder ugentlige Bingo-spil i klubhuset.

1977: Freja indfører på opfordring af Peter Gaede et bonussystem for 1.holdet med kr. 600,- for vundne, kr. 300,- for uafgjorte og -kr. 300,- for tabte kampe.
Freja"s nystiftede Forældreforening afholder Freja-Cup med deltagelse af 750 ungdomsspillere.
Mogens Madsen spiller sin kamp nr. 300 på Freja"s 1.hold.
Til hjemmekampen mod Chang, der bragte Freja i oprykningsposition var der 2.700 tilskuere i Ny Frejapark, som nu efter "Jokker"s" forslag er navnet på vores baneanlæg. Freja vandt kampen med 3-2, og vi er i 3. division.
På generalforsamlingen d. 24. nov. tildeles Poul Jensen Freja"s guldnål.
Borgmester Marius Andersen spøger igen i kulissen. Denne gang med sammenlægningsplaner for Freja og Chang. Hverken i bestyrelsen eller hos medlemmerne spores interesse. 
Der nedsættes et prof-udvalg til at varetage det nye divisionsholds færden blandt penge-klubberne.
Man planlægger reklameskiltning, kampprogrammer, aktiebreve, supporteraftaler, tipskuponer til kampene samt salg af fan-artikler. Klubben ansøger og får spiritusbevilling.

Freja"s 1.hold ved oprykningen til 3.division1977. Bagest fra venstre: Træner Poul "Orm" Christensen, Jørgen "C" Christensen, Flemming Sørensen, Carsten Enevoldsen, Mogens Madsen, Børge Hasselgren og Peter Bendixen.Forrest til venstre: Carsten "Fidi" Mortensen, Peter Nielsen, Henning Højer Larsen, Steen Ole Frederiksen, Jørgen Enevoldsen og Peter Gaede.

1978: Freja indgår sponsoraftale med Hummel, og "i sidste øjeblik" falder en sponsoraftale i hak med "Arkaden". 
Peter Enevoldsen udtages til Jysk ynglingehold. Som den første i klubbens historie skriver Carsten "Fidi" Mortensen professionel aftale med Esbjerg F.B. fra 1. division. Det nye divisionsmandskab klarer sig over al forventning og først i den 12. kamp led vi nederlag. Freja modtager DBU"s Fair-Play præmie for færrest udvisninger og advarsler af samtlige hold i danmarks-turneringen. Sæsonens højdepunkt bliver sejren over Hernings prof-hold med hele 5-0.
Freja arrangerer sammen med AaB-NB og Chang en kamp på Aalborg Stadion mod Borrussia Mönchengladbach. Kampen samler 11.000 tilskuere. Peter Enevoldsen udtages til U-17 landsholdet og rykkes op som seniorspiller, og han opnår at spille sammen med sine to brødre Carsten og Jørgen Enevoldsen.
Poul Jensen tildeles DBU"s sølvnål.

1979: F. A. Aalborg (Football Association Aalborg) opstår med Freja-AaB-Chang og NB som medlemmer. Der spilles to kampe på Aalborg Stadion mod hhv. West Bromwich og Manchester United. 
1.holdet skuffer fælt og slutter midt i rækken. Spillerne drager på "opladningstur" til Gran Canaria.
Erik Lyngø vælges til ny formand, og i en ny funktion som næstformand vælges Henning Fjeldgård.

1980: Landskamprekordindehaveren Henning Munk Jensen skifter fra FFI til Freja.
Freja"s talenthold spiller sig frem til 1/4 finalen i DBU"s talentturnering, hvor de bliver slået af AGF med 2-1.
Freja"s 1.hold under ledelse af Karlo Niilonen må tage turen ned i danmarksserien.

1981: Freja afholder reception med 250 gæster da klubbens stifter Ejner Petersen fylder 85 år. 
"Pouls Poula", Poula Jensen modtager som hidtil eneste kvinde Freja"s guldnål.
Klubbens 1.hold fortsætter nedturen og lander i jyllandsserien. 
Keld Jensen vælges til ny formand.

Freja-forrmænd:1979 -1981 Erik "Longo" Lyngø, 1981-1997 Keld "Melis" Jensen og fra 1997 - stadig formand Tom "Butchi" Nielsen1982: Freja får "årets gave" i form af en gevinst i klasselotteriet på kr. 125.000. Der afholdes 70-års reception med optog igennem byen.
Jørn Christensen spiller sin kamp nr. 300 for Freja, der lander på en midterplacering i jyllandsserien.

1983: Freja sætter lotterigevinsten fra 1982 i "Den Selvejende Institution Frejaneren", med formålet at få pengene til at yngle. Redskabet bliver "Rest. Fregatten" der forpagtes for 5 år. Opsving i økonomien men nedsving sportsligt hvor 1.holdet tager en ny tur nedefter, nu til serie 1.

1984: Freja vinder serie 1 og rykker atter op i jyllandsserien med Steen Petersen som træner. Jørn "C" Christensen spiller mod LKB sin kamp nr. 350 for Freja. Der laves udspil til en strukturdebat.

1985: Poul Jensen fylder 70 år, hvilket markeres med en stor reception i klubhuset. 
Bestyrelsen "dresses" for første gang i klubbens historie.
Freja"s stifter Ejner Petersen afgår ved døden 89 år gammel.
1. holdet placerer sig flot efter sin tilbagevenden til jyllandsserien. Holdet opnår en 5. plads.

1986: Freja ansætter Flemming "Fynbo" Nielsen som ungdomskonsulent. 
"Ungdomsrejsefonden" ser dagens lys. 
1.holdet og 2.holdet rykker op i hhv. danmarksserien og serie 2. 
Freja"s rekordholder Jørn Christensen spiller sin kamp nr. 400.

1987: Freja"s 75-års jubilæumssæson betød et væld af spændende aktiviteter i klubben. 
Der skulle tjenes penge til at rette op på en skrantende økonomi. Et af midlerne var i forbindelse med receptionen at afvikle en "Matador-konkurrence” som flot indbragte ca. kr. 50.000,- til Freja. 
Den sportslige gave udebliver da Freja rykker ud af jyllandsserien. 
Keld Jensen og Lars Johannesen modtager Freja"s guldnål. 
Aalborg Freja"s sølvnål indstiftes. Freja starter en dart-afdeling.

1988: Freja overtager cafeteriadriften for at skabe grobund for økonomisk bedring. 
Begrebet "familie-fodbold" indføres i Freja for de allermindste spillere.
Freja "sælger" en spiller, Carsten Reberholt, til AaB.
Freja indgår i FYF (Friendly Youth Football), en ungdomsturnering med deltagelse af klubber i Norge, Sverige, Tyskland, England samt Holland.
1.holdet rykker atter op i danmarksserien og 1. damehold rykker op i serie 1.

1989: Freja vedtager at tage tennis på programmet.
Første årsregnskab for cafeteriadriften viser et overskud på 177.000 kr.. 
Jørgen Lund Pedersen modtager Freja"s guldnål.

1990: Freja og KFUM indleder samarbejde om et fælles ynglingehold. Aage Poulsen, Freja"s berømte dommer modtager stor hyldest og med 30 års forsinkelse sin FIFA-status før kampen AaB-Brøndby på Stadion.
1.holdet ryger igen ned i jyllandsserien.

1991: Freja vinder efter 15 år atter det nordjyske mesterskab i indefodbold. 
Freja genoptager traditionen med “Torskegilde”. 80 Frejaveteraner mødes.
Vi indvier tennis-anlægget med reception i klubhuset. 
Freja"s drengehold vinder FYF-turneringen i Fredrikstad, Norge. På generalforsamlingen vedtages ny struktur for klubben. Keld Jensen bliver hovedformand, Carsten Jacobsen næstformand, Tom Nielsen sportsformand, Keld Toldbod økonomiformand og Peter Nielsen forretningsfører i den nye organisation.
Palle “Kepa” Nielsen modtager som den første klubbens nyindstiftede fiduspokal “Keld Jensen Pokalen”.

1992: Freja"s sæson nr. 80 byder bl.a. på indvielse af legeplads samt old-boyskamp mellem landsholdet og et forstærket Freja-mandskab. 
2 ekstraordinære generalforsamlinger er resultatet af et stormløb på Freja’s likviditet. 
På den ene trækker bestyrelsen sig for at få gennemført "Freja-fonden", hvilket senere lykkes på den ordinære efterårsforsamling. Indtjeningen fra cafeteriet har nu bragt Freja"s gæld ud af verden...ca. 1.000.000 kr. 
World Masters Games afvikles i juli i Aalborg med Ny Frejapark som skueplads for fodboldturneringen.
DDSG & I landsstævne i fodbold afvikles i august ligeledes med Ny Frejapark som rammer.
Vore old-boys snupper ubeskedent mesterskabet i 7-mandsfodbold.
Jari Pedersen udtages til U-17 holdet i Region 1.
Freja åbner “fedt-less-center” med aerobic i kælderregionerne.
Freja’s 1. herrehold slutter på en fattig 9. plads i jyllandsserien. Damerne slutter på en 5. plads i serie 1.

1993: Ved en reception i klubhuset d. 14. januar præsenteres Freja’s 80-års krønnike. 
Freja’s sølvnål overrækkes ved samme lejlighed til “Sam”.
Aalborg Freja’s Støtteforening er nedlagt. “Fra asken” rejser sig “Vennerne”, der får Ulla Froberg som formand.
Freja’s herrehold i jyllandsserien slutter en flot sæson med at tabe slaget om oprykningen til Viborgs divisionsreserver. Vort damehold var også “lige ved og næsten” med kun sølle 1 point fra en oprykning til jyllandsserien.
Aalborg Freja’s Fond er stiftet: Bestyrelsen består af formand Erik Lyngø, kasserer Lasse Böhme, sekretær Keld Toldbod samt Tom Nielsen og Keld Jensen.
Flemming “Glider” Nielsen starter opbygningen af EDB-kartotek- og statistik for Freja.
Formanden Keld Jensen modtager på generalforsamlingen i november DBU’s Sølvnål.
“Sam’s kanonskyttepokal” tilfalder dette år Kris Lillie der har scoret ikke mindre end 55 mål i 20 kampe.

1994: Efter 4 års samarbejde mellem ungdomsafdelingerne i Freja og KFUM er de 2 klubbers bestyrelser nu enige om at indgår i en “delvis fusion” dvs. alle drengespillere mellem 10-18 år. Samarbejdet er aftalt til en 5-årig periode.
Freja’s humørspreder igennem generationer Henning Fogh afgår ved døden.
Flemming “Glider” Nielsen modtager på generalforsamlingen Aalborg Freja’s guldnål.
Sportsligt et år der hurtigt bør glemmes.

1995: FNF (Foreningen Nordjysk Fodbold) stiftes med Keld Toldbod, Aalborg Freja som den første formand.
Jari Pedersen fra Freja kommer på lærlingekontrakt i AaB.
1. herrehold rykker ned i serie 1, men 4 oprykninger hjælper på Freja- humøret. 2. og 3. herrehold rykker i serie 2, serie 5 op i serie 4. Dameholdet er nu for første gang at finde i jyllandsserien, og således klubbens øverst rangerende.
Lars ”Avis” Johannesen modtager som den første et legat på kr. 4.000,- fra Aalborg Freja’s Træner- og lederfond. 

1996: Freja’s tidligere 1. holdsspiller Peter “Ålen” Enevoldsen overtager trænerhvervet med klubbens 1. herrehold, og sikrer allerede i 1. sæson en oprykning.
Freja ansætter for 1. gang i historien en fuldtids baneinspektør. Det bliver et af vore egne medlemmer, Lars “Gut” Jensen, der får det eftertragtede job.
Klubbens lilleputhold spiller sig frem til finalen om det Jyske mesterskab, hvor det dog blev til et nederlag til Vejle. Der er atter “grøde” i ungdomsafdelingen, der nu tæller 300 fælles Freja/KFUM-drenge.
Bent Christensen modtager legatet på kr. 4.000,- fra Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond. Med legatet var indstiftet en ny pokal til ære for fondens “fadder” Knud Øster der nys var afgået ved døden.

1997: Freja 85. sæson var travl. “Åben klub” i ungdomsafdelingen var en succes med over 100 deltagere. 
I den anden ende af “vægtskalaen” afholdt man “Aalborg Cup ‘97” for old-boyshold.16 hold deltog med gæster fra bl.a. Polen og Tyskland.
Poul “Hawkeye” Jensen, Æresmedlem og indehaver af Frejas Guldnål afgår ved døden.
60 års lederarbejde er en bedrift, der bliver svær at slå.
En anden af Freja’s koryfæer, forfatteren til Freja’s nationalmelodi: “Banen ved Annebergvej”, Eivind “Sam” Samuelsen, afgår ved døden.
Freja’s gæld på 1 mio. kroner er på 10 år vendt til en formue på 1. mio. kr.
1. herrehold må atter en tur ned i serie 1.
På SIFA repræsentantskabsmøde modtog Keld Jensen, “Aalborg Idrætslederpris” og Jan “Guf” Pedersen “Ungdomslederprisen”.
Ved en afskedsreception modtager Keld Jensen udnævnelse til “Æresmedlem” samt legat fra Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond.
På generalforsamlingen takker Keld Jensen af efter næsten 23 år i bestyrelsen heraf 17 år som formand. Til ny formand vælges Tom Nielsen.
Keld Jensen indstilles af SIFA og vælges til formand for Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

1998: Freja inviterer hele klubben til “Million-fest”. Den rundede mio. kr. bliver fejret af lille og stor.
Keld Jensen får mere hæder: DGI’s Nordjysk Idrætslederpris.
Keld Jensen indstilles af idrætten til Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg, og vælges efter nogen politisk indblanden til formand for udvalget.
Nye lysanlæg etableres på bergge Freja’s lysbaner.
1. herrehold returnerer til Jyllandsserien og Peter Enevoldsen kan slutte med manér. 
Ungdomssamarbejdet med KFUM bærer frugt med hele 4 kredsvindere. Juniormesterrækkeholdet bliver Jysk Mester.

1999: En af Freja’s fornemste spillere gennem historien; Ole Rømer afgår ved døden.
Aalborg Freja overtager Changs Old-Boysturnering. Kaj Jørgensen og Erik “Mumler” Larsen leder den nye turnering, der lyder navnet “Oldies but Goodies”.
Ungdomsleder Kim Engmark modtager “Lions Club Hasseris Legat” på 5.000,- kr.
Flemming “Glider” Nielsen modtager (indstillet af SIFA) Unidanmark-Fonden s legat på 5.000,- kr.
Efter mange års flot arbejde i SIFA’s bestyrelse trækker Jørgen Lund Pedersen sig og udnævnes til Æresmedlem af SIFA. Han afløses af en anden Frejaner, Keld Toldbod.
Tipskuponen fejrer 50 år med en speciel tipsrunde, og nostalgien blomstrer da Freja i en gentagelse af kampene fra “dengang” møder Skive IF.
Freja’s 2. herrehold rykker op i serie 1. Stor tilgang af damespillere giver med en 5. plads i jyllandsserien det bedste resultat i Freja-spindesidens historie.
Freja lægger endnu engang ledere, spillere og anlæg til at afvikle Ungdomslegenes fodboldturnering, og endnu engang med bravour.
Freja har nedsat et byggeudvalg der skal fremkomme med forslag til om- og tilbygning af vort efterhånden “slidte” klubhus.
Freja-Fonden bobler og kan nu mærkes i form af øgede tiulskud til klubbens drift og ligeledes til Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond der på Generalforsamlingen betænker økonomiformand Peter Nielsen med en portion på kr. 4.000,-. Ved samme lejlighed modtager Flemming “Glider” Nielsen DBU’s Sølvnål.

2000: Freja’s PR-udvalg afholder sponsortræf med den nuværende AGF og kommende AaB superligatræner Peter Rudbæk som gæst. Ved samme lejlighed “afsløres” en TV-storskærm indkøbt for en legatportion på kr. 25.000,- fra Carlsbergs mindelegat for brygger J.C. Jacobsen. Et nyt sponsorkoncept har set dagens lys, og PR-udvalget indbringer Freja en rekordomsætning igen, igen..igen.
Et souvenirsudvalg fremkommer men en flot “kolllektion” af Freja rariteter. Dette giver starten til en supporterklub.
Frejafonden kan i år 2000 overføre kr. 150.000,- til moderklubben.
Aalborg KFUM opsiger efter 10 år umotiveret samarbejdsaftalen med Freja. 
Frejas dameafdeling har de nye talenter på vej. Over 20 piger melder sig under fanerne efter et åbent hus-arrangement.
Freja’s 1. herrehold rykker op i kvalifikationsrækken.
Carsten “Julle” Juul spiller i efteråret sin kamp nr. 200 på 1.holdet.
Leif “Anderbilt” Andersen, mangeårig leder og indehaver af Freja’s Sølvnål afgår ved døden. 
Per “Lik” Christiansen der i mange år havde kamprekorden i Freja afgår ved døden.
Byggeudvalget fremkommer med et skitseprojekt på om- og tilbygning af klubhuset. 
Det vil koste den nette sum af 10 mio. kr.
Hovedformand Tom Nielsen modtager på generalforsamlingen kr. 4.500,- fra Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond. 

2001: Til Freja’s “Gule Ærte-gilde” er Borgmester Henning G. Jensen “aftenens gæst”, men også Zepp Piontek sætter for anden gang sit præg på den herlige veteranfest.
25 Freja-ledere tænker fremtidsvisioner på et DGI-seminar i februar måned. “Freja i det nye årtusinde” var temaet.
Freja’s færden følges nu i større og større grad på internettet. Hjemmesiden: “www. aalborgfreja.dk” er blevet et hit.
Idrætspsykologen Jens Hansen besøger Freja med et spændende foredrag. 50-60 fremmødte hørte bl.a. om begrebet “Curling-forældre”.
Freja’s 1. herrehold overrasker alt og alle og rykker efter et forrygende forår op i danmarksserien.
Freja’s supporterklub vælger navnet “white/blue forever”.
SparNord Bank skænker Freja’s ungdomledere hver en fritidsdragt.
Sponsorudvalgets forrygende formand Jens Kærvad Pedersen modtager årets legat fra Træner- og Lederfonden.

Keld Jensen får genvalg som formand for Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

2002: Freja starter jubilæumssæsonen med et kanon-arrangement idet fodboldtroldmanden Tommy Troelsen virkelig tryller til “de gule ærter”.
PR-udvalget starter sæsonen med et fortræffeligt sponsor-træf med “Mr. Brøndby” Per Bjerregaard som en inspirerende gæst.
“Frejaneren” udsendes i en “Jubiii-særudgave” til 13.000 husstande i Vestbyen og Hasseris/Mølholm.
Aalborg Freja fejrer 90 års jubilæum med fest for store og små.
Jubilæumsreceptionen d. 16. maj var et tilløbsstykke med flotte taler af Borgmester Henning G. Jensen og SIFA-formand Henrik Jensen.
Jørgen Lund Pedersen “Jokker” udnævneds på¨jubilæumsdagen til æresmedlem.
En konkurrence mellem 4 erhvervsfolk om titel af “Freja-Matador” vindes af Vivi Nørgaard-Pedersen fra SparNord Bank og den indbringer Freja kr. 129.000 til klubkassen.
Freja-Chang anno 1977 mødes i en revanchematch. Resultatet 2-2.
D. 19. maj er der turnering med pølsegilde og t-shirt for ungdommen og om aftenen samles 200 glade Frejanere til Jubilæumsfest i Fritidscentret Vesterkæret.
Ved denne lejlighed uddeltes flg. hædersbevisninger:
Freja’s guldnål og JBU’s sølvnål til Formanden Tom Nielsen og Peter Nielsen, og Freja’s sølvnål til Jan “Guf” Petersen, Jørgen “34” Petersen og Jan “Nulle” Kjeldsen. JBU’s sølvnål til: Kristian “Krillo” Pedersen, Bent Christensen og Morten “Muddi” Ubbesen.
Martin Andersen og Michael Rank runder 100 kampe og Jan Højer runder de 150 kampe på førsteholdet.
Ynglingene bliver kredsvindere i ynglinge 1. 
1. holdet tager det store dyk og ryger via kvalifikationsrækken retur til Jyllandsserien.
Dameholdet bliver trods en flot 2.plads i jyllandsserien snydt for oprykning pga JBU ændrer regelsættet midt i sæsonen.
Tilgangen til pigefodbolden eksploderer. 
Planerne for en klubhusudvidelse godkendes af Aalborg Kommune.
Flemming "Glider" Nielsen modtager på generalforsamlingen årets legat fra Træner- og Lederfonden.

2003: Medlemstilgangen fortsætter og Freja tæller nu ca. 800 medlemmer, så der er trængsel i det gamle klubhus.
Ved “ærte-gildet” er det i år rådmand Nils Bell, der gæsteoptræder bl.a. med en flot udgave af “Admiralens vise”.
100 unge Frejanere drager i påsken til stævne i Holland.
Freja’s Venner afholder det sidste bingo-spil og pakker pladerne ned for sidste gang. Spillene der siden 1975 har samle ældre vestbyborgere i vinter-halvåret har overlevet sig selv.
Medlemmernes Jubilæumsgave til Freja afsløres med et års forsinkelse:
Et smukt, detaljerigt naivistisk maleri af Orla Nielsen. 
Samme dag nyder 200 tilskuere en god grill-menu og lokalopgør mod VB. Resultat 1-1.
JBU’s “Pigeraket” lander i Freja 12. maj og samler 50 fodboldglade piger.
Aalborg Freja lægger endnu engang baner og ledere til en velafviklet fodboldturnering under UL 2003.
Ynglingeholdet snupper kredsmesterskabet endnu engang, og det er der såmænd 6 andre ungdomshold der gør.
1. holdet måtte endnu en tur ned. Denne gang til serie 1.
Henning Højer Larsen modtager årets legat fra Træner- og Lederfonden

2004: Flemming “Glider” Nielsen, en af Freja’s mest markante ledere i nyere tid, dør kun 48 år gammel.
Aalborg Freja afholder for første gang “Aalborg City Cup” for ungdomsspillere, med deltagelse af 1.700 unge. Arrangemente er så stor en succes at samarbejdspartneren “Eurosportring” tilbyder en ny 3-årig aftale.
Dameholdet topper Jyllandsserien bliver Jysk Mester og bringer sig for første gang i historien op i Danmarksserien.
Herrerne vinder serie 1 og rykker op i jyllandsserien. 2. holdet snupper 2. pladsen, men “snydes” for en oprykning, da reglerne foreskriver kun ét hold fra hver klub i jyllandsserien.
Efter 5 års tilløb sættes om- og tilbygning af klubhuset endelig igang. Projektet koster ca. 8 mill. kr. Borgmester Henning G. Jensen sætter spaden i jorden.
Freja-frivillige står selv for nedbrydningen.
Generalforsamlingen må pga. ombygningen henlægges til Haraldslund. Ungdomsforkvinden Bettina "Beth" Madsen tildeles årets legatportion fra Aalborg Frejas Træner- og Lederfond.

2005: Et forår med kaotiske adgangs- og omklædningsforhold.
Rent fantastisk lykkes det at afholde “ærte-gilde” med 2 måneders forsinkelse.
Ernst Trillingsgaard er gæst sammen med 120 veteraner i det nye (og næsten færdige) klubhus.
Aalborg Freja afholder igen “Aalborg City Cup” for ungdomsspillere, denne gang med deltagelse af næsten 3.000 unge. En kæmpeindsats af omkring 300 Freja-frivillige krones med en kæmpesucces, trods de svære betingelser i byggerodet.
Den 13. oktober skinner solen atter i Ny Frejapark, for da indvier Aalborgs borgmester Henning G. Jensen sammen med ca. 300 gæster det flotte klubhus med multisal, netcafé og større omklædningsfaciliteter til de mange medlemmer. 
Et år med byggekaos koster på det sportslige område, men hvad udad tabes, må indad vindes. Et ninitiativ født af Morten Ubbesen “Forældrekollektiv” ser dagens lys og fungerer fra start. Nye ledere fra forældreskaren dukker op efter “yde=nyde” princippet.
Herrejyllandsserie og serie 1 må en tur nedad, men 2. damehold rykker op i serie 1.
Henrik Bjerregaard hyldes med årets legatprotion fra Træner- og Lederfonden

2006: Integrationsminister Rikke Hvilshøj indvier internetbaseret foreningsformidling i Freja"s klubhus.
Peter Rudbæk gæster Frejas "Gule ærter".
Ved samme lejlighed udnævnes Lars "Avis" Johannesen til "Æresmedlem", den fornemste hæder en Frejaner kan opnå.
Igen en stor succes for Aalborg City Cup, der kunne melde alt udsolgt.
Dameholdet vinder suverænt Danmarksserien og spiller efteråret 2006 i 1. division.
2. damehold rykker op endnu engang fra serie 1 til jyllandsserien.
Succes’en smitter og Freja har nu 110 dame- og pigespillere.
1. herrehold rykker op og er igen i jyllandsserien.
Ole Post Madsen får årets legatportion fra Træner- og Lederfonden

2007: Peter Møller Madsen fra "Den lille fede" er årets gæst ved de gule ærter.
AaB"s topscorer i superligaen Rade Prica sparker årets City Cup i gang. Der er rekordtilmelding, og turneringen er igen en kanonsucces såvel sportsligt som økonomisk.
Freja kan indvie 2 nye spillerbokse med hjælp fra "SparNord Fonden" og et nyt elektronisk stadionur med flot hjælp fra "Tuborgfondet".
Dameholdet i 1. division overrasker alt og alle og lander i “Top 4” og skal spille kval- kampe i foråret om oprykning til 3-F ligaen.
Herre jyllandsserieholdet slår til i en heftig slutspurt og rykker op i kvalifikationsrækken.
Serie 2 får en flot topplacering, dog uden oprykning.

2008: Ved Freja"s ærtegilde tildeles Jan "Guf" Petersen og Christian "Krillo" Pedersen DBU"s Sølvnål for 25 års lederarbejde.
Aalborg City Cup slå igen alle rekorder trods megen "modstand". Bl.a. nye skrappere brandsikkerhedsregler for indkvartering på skolerne, mindre kørselstilskud fra kommunen etc.
Herreholdet fortsætter foråret med at overraske, vinder kvalifikationsrækken og rykker dermed op i Danmarksserien. 2. herrehold misser lige netop oprykningen med et fatalt nederlag i næstsidste spillerunde.
Dameholdet slutter den flotteste sæson i klubbens historie med at lande en tredieplads i 1. division.
JBU "vender" turneringen, således at alle hold nu starter en ny sæson med efterårets start og finalespil i slutningen af foråret.
Efter et svingende efterår ligger både damer og herrer "under stregen" før vinterpausen.

2009: Den årlige Aalborg City Cup har nu nået "loftet" med ca. 3.000 deltagere, og er igen en kæmpesucces. Foråret sluttede med en nedrykning for dameholdet fra 1. division til danmarksserien, trods en heroisk indsats i nedrykningsspillet.
Bedre gik det herrerne som via nedrykningsspillet sikrede sig endnu en sæson i danmarksserien. DrengeJuniorholdet sluttede på en flot 2. plads og rykkede op i Mesterrække 1. Det er første gang i 10 år, at Freja er repræsenteret på dette niveau. 
Freja er suverænt Aalborgs og Nordjyllands største fodboldklub iflg. JBU.
Pr. 1. marts er der 613 aktive og pr. 1.10. er det vokset til 678 aktive.

2010: De gule ærter er årets Freja-fest. Med 187 deltagere er vores veterankomsammen helt i særklasse. Helt på niveau med endnu en vellykket Aalborg City Cup, som trods tropisk regn var en kæmpesucces. U18 pigerne snuppede som det første Freja-hold igennem turneringens 7 leveår en flot guldmedalje. Herudover  vandt holdet Garda Cup i Italien, og blev kredsvinder under JBU.
Koryfæet Kristian "Krillo" Pedersen dør i en alder af 64 år.
Damerne sikrer ny oprykning til såvel 1. division som jyllandsserien, mens herrerne efter et forfærdeligt forår i danmarksserien rasler fra en oprykningsplads til at blive reddet fra nedrykning af en skrivebordsfejl i Skive.
Freja har nu rundet de 900 medlemmer, og er mellem de 10 største klubber i Jylland.

 

 

 

 

Undermenu


Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies væsentlige for drift af dette websted er allerede blevet sat. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information