Menu

Formandens beretning

image Frejaformand Jan Daucke klar til at holde formandens beretning om sæsonen 2020.
04. december 2020 kl. 11:18

Formandens beretning 2020

Dødsfald

I 2020 har vi mistet følgende medlemmer:

John Toft, Jørgen ”Revisor” Kristensen, Erling Hørgren, Steen “Slowly“ Pedersen og her senest Bodil Errboe, Jørgen “34’ers” kone. Hun havde sin andel af opstarten af forældreforeningen i 1976 og i de 10 år den levede. Efterfølgende har hun været aktiv i ”Vennerne” i 7 år indtil 2006.

Et lidt hårdt år må man sige.

Der bliver unægtelig lidt stille herefter.

De havde alle lune og humor.            

De vil være savnet.

Æret være deres minde.

 

CORONA som tog livtag på Danmark tilbage i marts har haft kæmpe konsekvenser for foreningerne - herunder også Freja.

Driften af Freja har være besværliggjort og klubbens primære formål, sociale sammenhænge, frivillighed og fodbold har været voldsomt udfordret. Det vil årsberetningen bære præg af…..

 

Året startede som alle andre år.

Der blev holdt standerhejsning i slutningen af januar, ungdom kl. 10.00 og seniorer kl. 13.00.

Til ungdomsstanderhejsningen var der stort set ingen mennesker, da hele ungdomsafdelingen var til indendørs-turnering. Dette kombineret med at standerhejsning ikke er så skelsættende som i gamle dage bl.a. pga. vejret og baneforholdene,  gør at ung-domsstander-hejsningen formentlig bliver i en anden form fremover.

Seniorstanderhejsningen var pænt besøgt, og efter flaget var gået til tops trak alle spillerne på banerne for at træne og “nålene” trak i cafeteriet for at få en “rullemad”. En hyggelig og traditionsrig dag. Efter træning var der selvfølgelig suppe til alle.

 

Tarteletten 

 Også i 2020 blev der holdt Tarteletten. Et godt kvindearrangement som samler nye og gamle kvinder til det det hele drejer sig om, social samvær. Og det er supergodt der igen i 2020 kunne samles alle de mennesker. Det kræver lidt vilje lige op til idet tilmeldingen er lidt træg, men det ender altid med et brag af en fest. Godt gået piger igen i 2020. 

 

Gule Ærter

Da vi holder “gule ærter” første fredag i marts, er CORONA lige be-gyndt at fylde i folks hoveder.

Man kan fornemme, at der er store forskelle på, hvordan man hilser på hinanden.

Men “ærterne” bliver holdt, og som sædvanlig var det en fin, fin fest. Masser af glade mennesker som får lov at slippe sig selv lidt løs sammen med gode venner.

Igen, stort tak til ærteudvalget både for festen og den vigtige sociale aktivitet det er, men også for det tilskud til klubkassen som gule ærter også er.

 

Onsdagen efter, helt præcis den 11. marts 2020, kl. 20.00 holdt statsministeren pressemøde, noget vi efterfølgende har vænnet os til.

Her var beskeden kort og godt, at “landet lukkede”…..

 

Sportsligt var vi dårlig nok kommet i gang. Der var blevet spillet nogle træningskampe, men alt stopper herfra, indtil videre.

Det var jo selvfølgelig et voldsomt indgreb i Frejas drift og alle medlemmernes tilgang til Freja, venner og fodbold.

Freja har lige fra starten fulgt alle sundhedsmyndighedernes anvisninger og har forsøgt at give medlemmerne det de kunne få, under hensyntagen til restriktionerne.

Og det har været svært. Både fordi det jo af gode grunde ikke har været totalt detaljebearbejdede restriktioner, men også fordi det skiftede fra tid til anden. Svært håndterbart og temmelig krævende.

Der opstod frygt for medlemsflugt og sponsorflugt og vores store årlige satsning

ACC blev aflyst.

Store økonomiske udfordringer.

Udover ACC var der også, sammen med Aalborg Event, aftalt at holde “Træskibssammenslutningens” årlige sammenkomst. Det var aftalt og på skinner, og der var naturligvis indkalkuleret en fortjeneste. Det blev også aflyst.

Der blev bevilget nogle kompensations-ordninger, men de svarede kun til ca. 20-25% af behovet.

Freja søgte kompensationsordningerne med baggrund i manglende ACC og andre aktiviteter i foråret.

Freja blev bevilget penge, og det er Freja taknemmelige for, men det kommer ikke til at dække, hvad der mangler.

Hele forårets nedlukning påvirkede også mange af de frivilliges arbejde, da klubhuset jo reelt var lukket. Møder var suspenderet.

Hen over sommeren tøede landet op og der blev åbnet igen. Der blev holdt fodboldskole og nogle dommer- og trænerkurser.

Efterårsturneringen starter normalt og alle er føler, tror og håber vi, ”back on track”.

Hele efteråret har man forsøgt at drive almindelig forening og fodboldklub, men det har meget svært, da der ind i mellem opstod nogle smittesituationer hvor hold røg i karantæne, og kampe skulle udsættes eller aflyses. Så afviklingen har været meget mere kompleks end normalt.

Jeg ved, vi har haft nogle situationer, hvor vi har haft spillere til tests, hvor vi har krydset fingre for, de ikke var positive, da det ville være meget indviklet.

Vores primære tovholder på COVID19 og restriktionerne Gustav Vernal har ydet et fantastisk stykke arbejde.

Gustav var også meget aktiv i puljeansøgningen til flere forskellige aktivi-teter:

  • Pigefodbold CAMP i efterårsferien
  • Målmandscamp
  • Samarbejde med skolefritidsordningen
  • Indsats i forhold til rekruttering af medlemmer

Et ansøgningsarbejde som ikke kun gav et betydelige tilskud i kroner og øre, men også en rigtig god aktivitet på anlæget og nye mennesker i klubben. Meget flot.

Desværre lukkede landet så ned igen i slutningen af oktober.

Dog kan seniorer spille i grupper af max. 10 stk. og børn og unge er ikke direkte ramt, så der er stadig aktivitet på Freja.

MEN alle sociale arrangementer:

afslutningsfester, julefrokoster mm. er aflyst.

Så udsigt til et rigtigt kedeligt efterår og afslutning på 2020.

Her mod slutningen af året kan vi se, at der mangler noget i kontingent og der mangler nogle sponsorkroner.

Det hænger naturligvis sammen med, at der i store perioder ikke har været mulighed for at spille fodbold, hvorfor nogle synes, der derfor ikke skal betales kontingent.

Og sponsorer har for nogles vedkommende ikke fået den lovede eksponering.

Det er en svær øvelse, hvor meget der skal gøres, de har jo en pointe, men det går ud over klubkassen.

Der er her i den 2. nedlukning opstået nye kompensationsordninger.

Ordninger som vi selvfølgelig allerede har søgt på livet løs.

Sportsligt

Hele sæsonen 2020 endte fornuftigt.

Herresenior endte med 1. holdet i jyllandsserien. Vi førte med 10 point og ingen kunne hente os inden sidste runde. Sidste runde, som desværre ikke blev afviklet, fordi landet igen lukkede ned.

På den baggrund fik Freja sin oprykning.

Både 2. og 3. holdet, serie 2 og serie 3, blev begge. De lå ikke for godt og det så ud til nedrykning store dele af sæsonen, men da landet lukkede ned havde de skaffet så mange point, at de teoretisk kunne sikre sig en forbliven i rækken, så det fik de lov til af DBU.

Det bliver et spændende forår med de ”lidt for mange hold i rækkerne”.

Herrerne røg ud af pokalen til VSK Århus fra 2. division.

Efter spillet var det helt ok.

Kvinderne havde gjort det forrygende og lå i landets 2. bedste lag. Det blev så hårdt som man havde forventet, men det blev da til point.

Kvindernes jyllandsserie startede lidt skidt, men fik da point på kontoen.

Da landet lukkede ned var der endda nok point til, at de fik lov at blive i rækken. Så de hedder også Jyllands-serien fra foråret.

Kvinderne nåede helt til kvartfinalerne i pokalen. Altså blandt de 8 bedste hold i landet. Flot. Desværre blev det til nederlag til Odense i Odense den 14. november. Men flot, flot at nå så langt.

Ungdom

 I Frejas ungdom er der også masse af spændende aktivitet.

Drenge U17 rykker i Liga 2 med sejr i sidste kamp i Liga 3.

Drenge U14 havde kvalificeret sig til ”finale” mod Lyseng om oprykning til Liga 2 på neutral bane i Randers. Desværre tabte de knebent, men det virker lovende for foråret 2021.

Drenge U13, række 1B (rækken lige under licensklubbernes hold) kan blive efter en sejr over Støvring på Freja.

Piger U16 vandt turneringen med max. point i deres række Liga 2.

De rykker således i Liga 1.

Sammenfattende må man sige vi har lagt os på et acceptabelt niveau for så vidt angår herresenior. Nu så vi så gerne at Freja satte sit præg på rækkerne.

For så vidt angår piger og kvinder klarer vi os faktisk rigtig, rigtig flot.

Vi ligger flot placeret og vores piger “rykker” i ungdomsafdelingen.

Bliver lidt spændende at følge.

Freja•Hallen

Hallen er færdig og er faktisk et godt aktiv for Freja. I et normalt driftsår tjener Freja penge på hallen.

Nu har Freja så ikke haft et normalt driftsår i 2020, så Hallen kommer til at bidrage med et minus.

Man kan sige hallens ibrugtagning/ færdiggørelse var lidt uheldig i for-hold til CORONA. Der blev bygget en masse faciliteter, som så står ubenyttet hen. Her skal selvfølgelig lige nævnes at hallen i denne tid benyttes indenfor restriktionernes muligheder.

Aalborg City Cup

City Cuppen blev ikke holdt.

Det gjorde ondt på Eurosportring.

Det gjorde (og gør stadig) også ondt på os, men vores måde at disponere overskuddet på, har gjort os mindre sårbare. Her kan jeg godt frygte lidt for Eurosportring.

Efter jul går vi i mere lavpraktisk planlægning af ACC 2021, og så må vi se, hvordan det ender.

Det er en stor økonomisk bet, at vi ikke får holdt ACC. Heldigvis har vi altid holdt ACC overskuddet lidt ved siden af driften i Aalborg Freja, så det får ikke fatale konsekvenser.

City Cup 2021 er meget spændende. Lige nu er det måske lidt svært at se 3.000-4.000 deltagere fra 8-10 forskellige nationer på Frejas anlæg endsige i klubhus og hal.

Det bliver meget spændende hvordan verden er i starten af 2021.

Ungdomslegene/Træskibssammenslutningens årsmøde

Vi plejer jo altid at have et arrangement med Aalborg kommune og/eller Aalborg Event. Således også planlagt i 2020. Der havde allerede været en del, og tegningen var klar, herunder også en acceptabel skilling til Freja. Desværre blev det, som alt andet aflyst.

I den første kompensationsordning var der ikke mulighed for at søge til  aktiviteter, som ikke havde været gennemført før. Det synes at være muligheden i efterårets kompensationsordninger, hvorfor der naturlig-vis er søgt.

Trivsel

Sidste år talte vi lidt trivsel, dels fordi der havde været nogle episoder, hvor vi havde været lidt hårde ved hinanden, dels fordi trivsel er et buz-word ude i virkeligheden.

Jeg synes 2020 har været meget anderledes. Denne trivselsdiskussion synes at være sat lidt på pause.

Personlig synes jeg 2020 har været rigtig træls og trist. Og det er naturligvis pga. restriktionerne og ikke “hinanden”.

Manglende træning, manglende hjemmekampe så man kan mødes på terrassen, manglende sociale arrangementer. Jeg glæder mig til vi kommer tilbage til en normal dagligdag, så vi afslappet kan gå rundt blandt hinanden og grine og snakke højt...

Fodboldskole

I løbet af sommeren, hvor landet lukkede lidt op, fik vi heldigvis holdt lidt fodboldskole.

Vi ved, at det er noget ungerne elsker så det passede meget fint, at der lige kunne blive hul til det.

Frejas Festuge

Frejas Festuge, som vi jo plejer at holde i efteråret blev også aflyst.

Dybt ulykkeligt i forhold til det sociale, men desværre uundgåeligt.

Loppemarkeder

Blev aflyst.

Kommunalt samarbejde

Vores samarbejde med det kommunale system fungerer stadig ganske udmærket. Der opstår ting fra tid til anden, men generelt er vi tilfredse.

Vi har løbende dialog med dem om mange forskellige ting:

  • Studsning af træerne på Freja.

Nogle af den stikker ind over stregerne, hvilket er meget problematisk,

  • Parkering på Vestre Fjordvej, hvor vi nok synes det har nået et omfang hvor der kræves tidsbegrænsning f.eks. 4 timers.
  • Medlemmerne i Dartklubben og deres måde at parkere deres biler på ude på ”det gamle firmasport”. Det synes vi giver nogle problemer specielt omkring vores børne-spillere.
  • Herudover har vi naturligvis også udmærket samarbejde om events og aktiviteter

Så alt i alt masser at tale med kommunen om.

I skrevne øjeblik er vi i en delvis nedlukningssituation og ikke afklaret om-kring, hvor mange midler vi får fra den seneste kompensationspulje.

Vi har således ikke det fulde økonomiske overblik endnu, men klubben kommer ud med underskud, det skal forventes.

I forhold til den normale drift i Freja mangler der kontingentindtægter, sponsorindtægter, halindtægter og så forventes overskuddet i Cafeteriet heller ikke at komme til at fylde så meget.

Men klubben overlever... misforstå endelig ikke det. Det er en sund, veldrevet og meget velfungerende forening: Freja.

Og Freja har netop gemt til sådanne tider, så vi er ikke slået ud, vi er dårlig nok slået ud af kurs.

Og så skete det igen i 2020, at skat jagtede SIFA. Skat har tilsyneladende besluttet at SIFA ikke er noget godt uanset hvem brugerne/spillerne og uanset hvad der reelt støttes. Fuldstændigt uforståeligt, at det offentlige ønsker at støtte til foreninger og frivilligheden, og så samtidig forsøger at dræbe et tydeligt velfungerende eksempel på super god opbakning til netop foreninger og frivillighed.

Skat stop det nu…!!!!

Denne årsberetning har været lidt anderledes end normalt, den har også været lidt vanskeligere at få formuleret.

Året har været meget omskifteligt, og i store perioder har området været lukket af. Det gør, at nogle af de ting vi normalt tager for givet ikke holder, og der skal tænkes i andre baner.

Jeg ved der omkring holdene og afdelingerne har været aktivitet, lidt i det skjulte, da Freja jo var lukket, men vi mister jo ikke interessen “bare fordi en CORONA kom forbi”, så det har været lidt svært som bestyrelse, at følge med i hvad der er blevet lagt af planer rundt omkring.

Men hvor bliver det dejligt, når det hele slippes løs igen, og alle interesser, idéer, planer får lov at springe ud i klubben, på banerne, til kamp, i udvalgene og til de sociale arrangementer.

Fedt, fedt…. Og seneste nyt er jo at der er rimeligt effektive vacciner på vej.

Tak til alle frivillige...

Tak alle trænere....

Tak til alle medlemmer....

Tak til alle forældre og tak til alle øvrige som har hjulpet i år vi aldrig glemmer!

Og så lige lidt spændende

tal/statistik:

Medlemstal Freja pr. d.d. .............................903

(aktive og passive i alt)

udmeldte i alt 2020: .......................................238

indmeldte i alt 2020: ......................................225

 

Senior Mænd i alt: ...........................................118

Senior kvinder i alt: ..........................................75

 

Medlemstal i Børneafdelingen....................187

Udmeldte i alt 2020:.........................................53

Indmeldte i alt 2020:........................................66

Drenge...................................................................119

Piger.........................................................................68

 

Medlemstal i ungdomsafdelingen…..162

Udmeldte i alt 2020:........................ …………...53

Indmeldte i alt 2020: ........................................36

Drenge...................................................................110

Piger..........................................................................52

Bare lige lidt interessant info...

Til sidst vil jeg virkelig ønske, at alle de, som endnu ikke har prøvet frivilligt arbejde, ville give det en chance. Det er meget opløftende.

Så alle I som læser med: prøv det!

- og opforder andre til det også.

Rigtig god vinter og glædelig jul og godt nytår til alle.

But be careful out there!

Husk nu at handle jeres fyrværkeri i Freja!!!