Menu

Kriterier for hædersbevisninger

Aalborg FREJA’s hædersbevisninger

Kriterier for tildeling af titlen “Æresmedlem i Aalborg Freja”:
Efter indstilling fra Bedømmelsesudvalget kan Hovedbestyrelsen tildele Æresmedlemsskabet, når flg. præmisser er overholdt:
• Et årelangt engagement i klubben.
• En ekceptionel indsats der har betydet en forskel, og som med sin fremtræden har hævet Freja’s omdømme.
• Personen har beklædt poster på højt niveau.
Hovedbestyrelsen kan i undtagelsetilfælde dispensere for ovennævnte kriterier, såfremt man enstemmigt går ind for dette.
Med titlen følger et indrammet diplom.
Æresmedlemmer deltager gratis med ledsager til Freja’s jubilæumsfester. For Æresmedlemmer medfølger retten til et adgangskort til alle Freja’s hjemmekampe.
Kortet rekvireres hos Bedømmelsesudvalget.
Kriterier for tildeling af Aalborg Freja’s Guldnål:
Efter indstilling fra Bedømmelsesudvalget kan Hovedbestyrelsen tildele Freja’s Guldnål, når flg. præmisser er overholdt:
• Et årelangt engagement i klubben.
• En ekceptionel indsats gennem alle årene.
• Personen har beklædt poster på højt niveau.
Hovedbestyrelsen kan i undtagelsetilfælde dispensere for ovennævnte kriterier, såfremt man enstemmigt går ind for dette.
Kriterier for tildeling af Aalborg Freja’s Sølvnål:
Efter indstilling fra Bedømmelsesudvalget kan Hovedbestyrelsen tildele Freja’s Sølvnål, når flg. præmisser er overholdt:
• Et årelangt engagement i klubbens regi som leder/træner eller spiller.
• En markant indsats gennem alle årene.
• Sølvnålen kan også tildeles for at hædre personer, som på andre felter end det ovennævnte har leveret en præstation ud over det almindelige, og/eller som i en periode har været et stort aktiv for klubben.
Fælles kriterier for tildeling af Aalborg Freja’s Guld- og Sølvnål:
• Nålen er Freja’s ejendom.
• Nålen er tildelt personligt, og må kun bæres af rette vedkommende.
• Skulle en nål bortkomme, er nåleindehaveren erstatningspligtig, og må straks meddele tabet til Bedømmelsesudvalget, der får indkøbt en ny nål.
• Når en person, der er indehaver af Sølvnålen, tildeles en Guldnål returneres Sølvnålen til Bedømmelsesudvalget.
• Ved tildeling af Freja’s Guld- og Sølvnåle, medfølger retten til et Adgangskort til alle Freja’s hjemmekampe. Kortet rekvireres hos Bedømmelsesudvalget.
• Ved tildeling af Freja’s Guld- og Sølvnåle med følger et lille diplom.
Bedømmelsesudvalgets opgaver:
Bedømmelsesudvalget udpeges af Hovedbestyrelsen. Udvalget består af 2 personer der har flg. opgaver:
• Indstiller emner til hædersbevisningerne samt såvel JBU som DBU-nåle mv med dokumentation/motivering.
• Administrerer indkøb af nåle, diplomer mv.
• Registrerer de uddelte hædersbevisninger.
• Indhenter nåle efter dødsfald.
• Opbevarer overskydende nåle.
• Leverer en årsrapport til bestyrelsen primo september kvartal.
Hovedbestyrelsen d. 9. februar 2016
Luk