Menu

Forord.

Forord

 

Formålet med Den Blå Tråd i børne- og ungdomsafdelingen er først og fremmest tiltænkt som et hjælpemiddel til trænerne for at gøre arbejdet i den daglige træning nemmere, samt for at sikre kvalitet og gennemskuelighed i det daglige arbejde. Den Blå Tråd er en sportslig oversigt over, hvordan Aalborg Frejas børne- og  ungdomsafdeling er opbygget fra U5 til U21.

Den sportslige beskrivelse skal være med til at skabe sammenhæng mellem de enkelte aldersgrupper med henblik på, hvad der trænes i, og hvad der er fokus på i afdelingerne.

Den daglige træning tager udgangspunkt i DBUs Aldersrelateret træning samt Holdninger og handlinger. Fokusområderne på de enkelte trin bør tages bogstaveligt, så spillerne udvikles korrekt

Desuden ønsker vi via Den Blå Tråd at stille krav til trænere, ledere, spillere og forældre, så vi opnår kvalitet i både den sportslige sektor såvel som i ledelsesarbejdet og det store stykke frivillige arbejde, som mange forældre i forvejen yder.

Overordnet er meningen med Den Blå Tråd at hæve overliggeren, så vi både sportsligt såvel som socialt bliver en attraktiv klub at spille og trives i. Med Den Blå Tråd er vi overbeviste om, at vi bliver en endnu bedre klub at være i.

Vi ønsker ikke, at vores succes skal være tilfældig.

Luk