Menu

FrejaFonden


Fondsbestyrelse:
Formand: Jan Daucke
Menigt medlem fra HB: Ole Madsen
Menigt medlem fra HB: Jan Petersen
Menigt medlem udpeget af HB: Tom Nielsen
Menigt medlem udpeget af HB: Keld Jensen
Luk