Menu

Retningslinier og forældreinvolvering.

Kap. 2: Retningslinier og forældreinvolvering

 

Retningslinjer / etiske regler / forældreinvolvering

 

2.1Børneattest

 

Det er Aalborg Frejas krav, at der i forbindelse med alle nyansættelser, hvor voksne arbejder med/er i kontakt med børn og unge under 15 år, skal indhentes attest med særlige oplysninger (børneattest) på den voksne før den pågældende kan ansættes og påbegynde trænerjobbet.

 

2.2 De 10 forældrebud

 

Vi ønsker, at der i forbindelse med både træning og kamp er en positiv stemning blandt trænere og forældre, da det vil have en smittende indflydelse på børnene. Derfor forventer vi, at forældre lever op til følgende 10 bud:

 1. Mød op til træning og kamp så meget du kan – dit barn ønsker det.
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 4. Respektér trænerens dispositioner og brug af spillere – det gælder før, under og efter kampe.
 5. Se på dommeren som en vejleder – kritisér ikke dommerens afgørelser.
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet. Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Fodbold er en holdsport.
 7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 8. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.
 9. Bidrag til at dit barn overholder klubbens regler og retningslinjer.
 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

 

2.3 Forældreinvolvering

 

Vi ønsker at inddrage forældrene i arbejdet omkring et hold eller i klubben, da vi ofte har arrangementer, der kræver en hjælpende hånd. Vi forventer derfor, at I som forældre involverer jer i jeres barns/børns klub, og hjælper til med diverse opgaver (City Cup, kørsel- og frugtordning, forældremøder, cafeteriavagt, fyrværkerisalg osv.)

 

2.4 Retningslinjer for spillere og forældre

 

 1. Al officiel kommunikation fra Aalborg Freja´s ledelse til forældre/spillere foregår på mail og ikke over Facebook.
 2. Når spilleren er i klubben, er det vores regler om samvær og opførsel, der er gældende.
 3. Man taler pænt til hinanden – dvs. til trænere, spillere, holdkammerater, modspillere, dommeren og forældrene.
 4. Drillerier accepteres ikke i klubben. Grove tilfælde kan medføre hjemsendelse.
 5. Vi siger altid tak for kampen til vores modstandere.
 6. Spillere og trænere er klar på banen til de aftalte tider.
 7. Vi appellerer til, at spillerne går i bad efter træning og kamp for at styrke sammenholdet og for at skabe klubliv.
 8. Faciliteter og materialer behandles med respekt og omtanke – dvs. omklædningsrum, stuen, kamptøj, bolde, veste, toppe, m.m.
 9. For at være bedst muligt forberedt til træning og deltage i det sociale appellerer vi til, at spillerne møder i omklædningsrummet og er omklædt et kvarter før træning.
 10. Alkohol er IKKE tilladt i klubben eller på ture/rejser med Aalborg Freja.

 

2.5 Spillermoral for børne/ungdomsspillere i Freja

 

Børne/ungdomsspillere i Freja vil gøre alt for at vinde men ikke på bekostning af:

 

 1. Modspillere
 2. Dommer

 

Ad. 1 – En modspillere er en kammerat, en fodboldven, der akkurat som os elsker fodboldspillet, gerne vil træne, spille kampe, spille god fodbold, score mål og være sammen med vennerne. Det skal vi respektere, så derfor skal vi spille fair og behandle modstanderne pænt.

Det betyder ikke, at vi vil lade modspillerne spadsere igennem vores hold. Vi vil fighte hårdt og kontant men spille med fair midler.

 

Ad. 2 – Dommeren skal betragtes som en medspiller, og alle spillere skal have en forståelse for, at en fodboldkamp ikke kan gennemføres, hvis der ikke er en dommer.

Vi skal acceptere dommerens kendelser. Vi skal ikke brokke os over dommerens kendelser men tage kendelsen til efterretning.

 

2.6 Hvordan stiller vi hold i børne- og ungdomsafdelingen (U5-U19).

 

Alle spillere i ungdomsafdelingen træner og spiller kampe med den årgang, de tilhører. 

 

Undtagelser:

 

 • Hvis en årgang på grund af spillermangel ikke kan stille hold, tales der sammen på tværs af afdelingen og i disse tilfælde er det tilladt at bruge spillere fra en anden årgang. Kontakt til andre årgange skal ske mellem trænere, og ikke ved direkte henvendelse til spillere eller forældre.

 

 • Det er træneren fra den "afgivende" årgang der bestemmer hvilke spillere der kan bruges, og der skal tages hensyn til den samlede årgang og målsætningerne i "Den Blå Tråd"

 

 • I alle tilfælde hvor halvårsspillere spiller sammen med årgangen under, skal der tages hensyn til den enkelte spiller, spillerens hold og Aalborg Freja.

 

 • En spiller kan kun rykke op på årgangen over, hvis spilleren har niveau til at spille på 1. holdet, hvilket er træneren og den sportslige ansvarlig (børneformand eller ungdomsformand) i afdelingens afgørelse.

 

 • Ud over halvårsspillere kan en spiller kun spille på årgangen under, hvis der er søgt dispensation. (Der kan max. bruges 3 spillere pr. kamp inc. dispensationsspillere.)

 

 • Undtagelser udover ovenstående kan der kun gøres brug af, såfremt trænere og og den sportslige ansvarlig (børneformand eller ungdomsformand) er indforstået med det.

 

 

2.7 Praktiske informationer

 

 • Klubbens hjemmeside hedder: www.aalborgfreja.dk. Her kan du finde alle vigtige kontaktpersoner, træningstider, historie om Freja, holdsider for de enkelte hold, aktuelle nyheder, info om Aalborg City Cup.
 • Kode til klubhuset udleveres af Jan ”Guf” Petersen på kontoret. Guf kan kontaktes på mail: aalborgfreja@aalborgfreja.dk
 • For at sikre korrekt kontingentopkrævning er det vigtigt, at medlemslisterne ajourføres til ansvarlig, Jan ”Guf” Petersen for medlemslister. Dette gøres umiddelbart efter ændringer og skal ske løbende.
 • Hvis man ønsker at låne stuen of cafe, skal man sende en mail til aalborgfreja@aalborgfreja.dk
 • Indmelding foretages på Freja´s hjemmeside www.aalborgfreja.dk under ”Indmeldelse”. Brug linket øverst på indmeldelsessiden.
 • Ønsker man at træne på alternativer tidspunkter, skal man altid spørge inspektøren, Ole Madsen, om lov.
 • Er man gået i alarmen, skal man kontakte inspektøren Ole, som træffes på 40768711.

 

 • HUSK sidste mand lukker og slukker i klubhuset. OG det er i HELE klubhuset!

 

 • Glemt tøj/sko/støvler er i kælderen. Glemte ting som smykker, ur, mobiltelefon er i cafeteriet.

 

 • For at skåne straffesparksfeltet skal man rykke målene frem ved træning. HUSK at rykke målene tilbage efter endt træning.

 

 • Bolde skal tælles før og efter træningen. Træneren er ansvarlig for at det rigtige antal bolde kommer retur. Husk at låse jeres boldhylde.
 • Hvis man mister en bold, skal man udfylde en seddel, som man finder i det dueslag, der hedder ”bolde væk seddel” og aflevere den i inspektørens dueslag.

 

 • Er I de sidste, der har brugt lysbanen, så sluk lyset med det samme og ikke efter en time.

 

 • Hold fra U13 og op efter får vasket tøj af klubben. Efter hver kamp skal tøjet stilles til vask i kælderen med ”spilleren i tasken eller kurven”; strømper, shorts og trøjer i nævnte rækkefølge, da trøjerne skal ligge øverst.

 

 • HUSK der er kun trøjer til træningskampe og overtrækstrøjer til interne træningskampe

 

 • HUSK altid at tjekke baneplan før træning på opslagstavle i gangen. HUSK at tjekke infoskærm i gangen, hvor I skal spille kamp og klæde om.

 

 • Flytning og afbud ved kampe skal altid gå gennem kampfordeler, Lars S. Johannesen. Lars kan kontaktes på tlf.nr. 22504068 eller på mail: lars.schaumburg@mail.dk

 

 • HUSK at afdelingen i god tid bemander cafeteriavagten.

 

Før turneringskampe

 

 • HUSK at tjekke infoskærm i gangen, hvor I skal spille kamp og klæde om.
 • DBU Jyllands kampkort udfyldes på DBU appen (mail til Ole Madsen inspektor@aalborgfreja.dk for at få godkendelse til at bruge DBU appen).

 

Efter turneringskampe

 

 • Ved 11:11 og 8:8 skal kampresultater noteres i DBU appen.

 

Luk